avukat kürşad mercan

19 Eylül 2020

DİLEKÇELER AŞAMASINDA DELİL BİLDİRMEYENE YENİ SÜRE VERİLEMEZ.

Aşağıda tamamı yer alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2016 yılında vermiş olduğu karara göre dilekçeler aşamasında herhangi bir delil bildirmeyen tarafa (taraf denildiği için davacı veyahut […]
20 Eylül 2020

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin Ücrete Dahil Olması

Taraflarca imzalı iş sözleşmesinde yıllık 270 saatlik fazla mesai ücretinin davacının ücretine dahil olduğu yönünde düzenleme mevcut olup fazla mesai ücret hesabında bu düzenlemenin dikkate alınması […]
21 Eylül 2020

Komşu İşyeri Çalışanları Tanık Olabilir Mi?

İşyerinin özelliğine göre komşu şiyerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin belirlenmesi mümkündür. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/6622 K. 2019/16305 T. […]
23 Eylül 2020

Üst Düzey Yönetici Fazla Çalışma Ücreti Alabilir Mi?

Üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen işçi fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU […]