Gayrimenkul Hukuku

12 Ekim 2020

Muris, Kadastro Tespitinden Sonra Vefat Etmişse, 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İşlemez.

Kadastro tespit tarihinden sonra, kadastro tespitinden önceki bir sebebe dayanılarak dava açılması için 10 yıllık hak düşürücü süre vardır. Bu süre kanuni bir süredir ve kadastro […]
16 Ekim 2020

Geçersiz Sözleşmenin Feshi Talep Edilemez

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin belli başlı şekil şartları vardır. Bu şekil şartlarının gerçekleşmemesi halinde, bazı durumlarda, sözleşme geçersizdir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu taşınmazın/arazinin bütün malikleri, […]