İş Hukuku

25 Eylül 2020

İşçinin İşyerine Alkollü Gelmesi Halinde İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

İşçinin, iş yeri dışında aldığı alkollü içki miktarı işçinin irade ve davranışlarını ve işini normal şekilde yürütülmesini etkilemiyorsa, sadece içki almış olması sözleşmenin feshi için yeterli […]
14 Ekim 2020

İşçinin İmzasını İçermeyen Fakat Banka Hesabına Ödenen Bordro Tahakkukları

Bazı işverenler, asgari ücretten fazla ücret ödediği işçilerinin bordrolarına bütünüyle kötü niyetli bir şekilde fazla çalışma, hafta tatili, bayram çalışmaları ve benzeri alacakları tahakkuk ettirerek, bu […]