Yargıtay Kararları

23 Eylül 2020

Üst Düzey Yönetici Fazla Çalışma Ücreti Alabilir Mi?

Üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen işçi fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU […]
24 Eylül 2020

Şirket Ortağı Hizmet Tespiti Davası Açabilir Mi?

Kişinin şirkette pay sahibi olması tek başına kişi organ sayılmasını gerektirmez. Kişinin şirketi temsil etmemesi, şirket adına alınan kararlarda etki sahibi olmaması, ortaklık payının sembolik olması […]
25 Eylül 2020

İşçinin İşyerine Alkollü Gelmesi Halinde İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

İşçinin, iş yeri dışında aldığı alkollü içki miktarı işçinin irade ve davranışlarını ve işini normal şekilde yürütülmesini etkilemiyorsa, sadece içki almış olması sözleşmenin feshi için yeterli […]
26 Eylül 2020

Boşanma Davası İçin Ses Kaydı Yapılması Suç Mu?

Eve yerleştirdiği ses kayıt cihazı ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşi katılanın telefon konuşmasını kaydettiği, sanığın, katılan aleyhine açtığı boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde hukuka […]