Yargıtay Kararları

27 Eylül 2020

Banka Hesabındaki Paranın Boşanma Davasından Hemen Önce Çekilmesi

Boşanma davası açılmasından çok kısa bir süre önce bankadaki paranın çekilmesi mal kaçırma olarak değerlendirilir. Karşı tarafın mal ortaklığı rejiminden kaynaklanan alacağını azaltma kastı ile yaptığına […]
12 Ekim 2020

Muris, Kadastro Tespitinden Sonra Vefat Etmişse, 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İşlemez.

Kadastro tespit tarihinden sonra, kadastro tespitinden önceki bir sebebe dayanılarak dava açılması için 10 yıllık hak düşürücü süre vardır. Bu süre kanuni bir süredir ve kadastro […]
14 Ekim 2020

İşçinin İmzasını İçermeyen Fakat Banka Hesabına Ödenen Bordro Tahakkukları

Bazı işverenler, asgari ücretten fazla ücret ödediği işçilerinin bordrolarına bütünüyle kötü niyetli bir şekilde fazla çalışma, hafta tatili, bayram çalışmaları ve benzeri alacakları tahakkuk ettirerek, bu […]
16 Ekim 2020

Geçersiz Sözleşmenin Feshi Talep Edilemez

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin belli başlı şekil şartları vardır. Bu şekil şartlarının gerçekleşmemesi halinde, bazı durumlarda, sözleşme geçersizdir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu taşınmazın/arazinin bütün malikleri, […]